General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Vanaf vandaag is de GDPR wetgeving van kracht.

Dit betekent dat je aan bedrijven al jouw persoonlijke gegevens die ze van je hebben kan opvragen, en dat ze dat je binnen de 30 dagen moeten leveren.

Stuur vandaag een mail naar die bedrijven waar je je gegevens van wil hebben!

Wie? Je social media; internet, gas, water en elektriciteit leveranciers, warenhuisketens waar je een klantenkaart van hebt,...
De bedrijven die je niet aflatend spammen...
Of de Vlaamse, Federale of Gemeentelijke overheden!

_____________ voorbeeldmail ___________________

Beste [Bedrijfsnaam]

Gezien de Europese privacywetgeving (GDPR), per 25 mei 2018 volledig van kracht zijn in iedere lidstaat van de EU, wens ik als burger me hierop te beroepen en u bij deze alle gegevens waarop ik krachtens recht heb op te vragen.

Dit is dus een SAR (Subject access request; een persoonlijke toegang vraag), en bij deze bent u verplicht om binnen de 30 dagen me de gegevens die u over me heeft aan me te overhandigen.
U mag me de gegevens in eender welk elektronisch toegankelijke vorm geven.

Persoonlijk heb ik wel de voorkeur om dit in gestructureerde formaten aan te krijgen.
Voorbeelden hiervan zijn: .CSV .tsv, .Json, .RDF of .XML

Alvast hartelijk dank,
[uw naam]

_____________________________________________

Meld je als aanwezig op ons Facebook-event en vraag jouw data op !!
https://www.facebook.com/events/126886151515679/